Ydelser

Praksisudviklende samtaler

  • Individuelle pædagogiske/didaktiske sparringssamtaler omkring underviserens fag og faglighed med fokus på at udvikle en praksis med balance mellem personlige værdier, professionelle/faglige dyder og organisatoriske udviklingstiltag.

 

Kurser og workshops

(Hele personalegrupper, fag-opdelte grupper eller læringscirkler med et færre antal deltagere)

  • Genrepædagogik og udvikling af sprogbaseret fagundervisning: Genrepædagogik og sprogbaseret fagundervisning – fra teori til praksis: Tekster som kulturprodukter, betydningsgrammatik, stilladsering af faglig og sproglig læring, sprogpædagogiske aktiviteter og metoder i praksis.

 

  • Kulturel mangfoldighed: kulturmøder, kultursyn, inkluderende fællesskaber, positioneringer - herunder klassen som magtreflekteret rum, identitetsbekræftende og inkluderende fællesskaber

 

  • Pædagogiske ’selvfølger’ i uddannelsessystemet: Usagte forventninger til faglig og personlig udvikling, herunder dannelsesmål som de udkrystalliserer sig i bekendtgørelser og læringsmål inden for ungdoms- erhvervs- og professionsuddannelser. Læringstypologier man kan genkende og udfordre

 

Kurser af enhver art tilsigter viden og indsigt, samtidig med at de har et praksis- og anvendelsesorienteret sigte.

 

Pædagogisk/antropologisk analyse

  • Virksomheden kan på rekvirering tilbyde at lave længerevarende pædagogisk/antropologiske praksisanalyser samt anvise konkrete retninger at udstikke den pædagogiske udvikling ud fra.

Kontakt mig

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

MennMark Consult v/ Jannie Høgh Jensen • Solbakken 56, 9240 Nibe • Telefon 60 94 60 65 • info@mennmark.dk

 

web by det grafiske hjørne