Udviklingsområder

I centrum for udvikling kan være fag og didaktik, herunder hvordan forskellige måder at lede og organisere læringen på fremmer forskellige typer af interaktion, forskellige former for deltagelse og grader af faglig indsigt.

 

Udviklingen kan også rette sig mod fag og dannelse og derigennem sætte den menneskelige og alsidige personlige udvikling på dagsordenen. Sådan et fokus vil sædvanligvis ledsages af aspekter ved læring, der tillige handler om det sociales felt, herunder værdier, normer og etik.

 

Endelig kan udvikling, fra et ledelsesperspektiv, også dreje sig om at blive klogere på hvilken ledelsesstil der henholdsvis fremmer/hæmmer følgeskab i organisationen.

 

I situationer hvor udviklingstiltag møder modstand, kan der være mange gode grunde til at genopdage, undersøge og eventuelt genoverveje den organisatoriske grundværdi. Hvilke værdier er det egentlig der styrer måden at være leder, medarbejder og et kollektiv på? Hvordan kan forskellige ledelsesstile bidrage til at forme og opretholde bestemte måder at se og opfatte egen praksis på og agere medarbejder på? Er det overhovedet muligt at forene organisationens, herunder lederens behov for kollektiv udvikling med den enkelte medarbejders behov for udvikling? Og i positivt bekræftende fald, hvordan?

 

Kontakt mig

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

MennMark Consult v/ Jannie Høgh Jensen • Solbakken 56, 9240 Nibe • Telefon 60 94 60 65 • info@mennmark.dk

 

web by det grafiske hjørne