Kontaktflader/netværk

MennMark søger partnerskaber og netværk, der støtter op omkring udforskende tilgange til læring og pædagogisk udvikling og har for nuværende tilknytning og aktivt medlemskab af foreningen for SFL i professionerne, EUD-læsevejlederforeningen. Derudover har MennMark et tæt sparringsfællesskab med psykologisk rådgiver og supervisor Tina Solbjerg Foldager med specialisering i blandt andet gruppe- og samspilsprocesser i organisationer.

 

Viden og især metodisk inspiration omkring organisatorisk læring og udvikling henter MennMark fra fagligt studenternetværk inden for forskningsmiljøet omkring ’filosofisk undren’ ved Center for dialog og Organisation, Institut for kommunikation ved Aalborg Universitet.

Kontakt mig

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

MennMark Consult v/ Jannie Høgh Jensen • Solbakken 56, 9240 Nibe • Telefon 60 94 60 65 • info@mennmark.dk

 

web by det grafiske hjørne