MennMark

Consult

– Læring og udvikling

Om virksomheden

MennMark Consult er en enkeltmandvirksomhed, der drives og ejes af Jannie Høgh Jensen, cand.pæd. antropolog med speciale i ledelse og samspilsprocesser inden for offentlige organisationer. Virksomheden trækker på solid undervisnings- og formidlingserfaring inden for grundskoleområdet og ungdomsuddannelserne, ligesom den også trækker på viden om og erfaring i at igangsætte, lede og understøtte pædagogiske udviklingsprocesser, der sætter børns, unges og voksnes sociale, kulturelle og sproglige inklusion på dagsordenen.

 

Idéen

Den bærende idé er at skabe pædagogisk udvikling og læring for professionsudøvere, der har brug for viden om samt didaktiske redskaber og metoder til at fremme en undervisningspraksis, hvor der til stadighed er fokus på at synliggøre pædagogiske forventninger i læringsfællesskaber på tværs af skole- og uddannelsesformer.

Målgrupper

Virksomheden henvender sig primært til undervisere og vejledere, der skal deltage i pædagogiske opkvalificeringsforløb eller eventuelt allerede deltager og i den forbindelse har behov for sparring tæt på praksis. Det kan også være pædagogiske udviklere og ledere, der har behov for samtaler og sparring omkring bæredygtigheden af mere overordnede pædagogiske udviklingstiltag – herunder hvordan tiltag og strategier er afstemt med mere praktiske værdier i det levede organisationsliv.

 

Værdierne

Det er virksomhedens mål at forene et organisatorisk behov for god energi og effektfuld praksisudvikling med respekt for den enkelte undervisers og vejleders pædagogiske og didaktiske ståsted. Det indebærer, at enhver form for udviklende og forandrende tiltag sætter den enkeltes faglige selvforståelse og kreativitet i forgrunden.

 

Kontakt MennMark Consult

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

MennMark Consult v/ Jannie Høgh Jensen • Solbakken 56, 9240 Nibe • Telefon 60 94 60 65 • info@mennmark.dk

 

web by det grafiske hjørne