Fortællinger fra praksis (Cases)

Jannie har gennem sin dybt professionelle tilgang til samarbejde både teoretisk - men især praksisnært i den konkrete undervisning været til stor inspiration og en didaktisk øjenåbner for mig som en erfaren underviser i dansk som andetsprog gennem mange år.

Jeg har løbende, efter vores samarbejde formelt er ophørt, draget nytte af Jannies pædagogiske/ didaktiske kompetencer - og vil aldrig være i tvivl om, at jeg også frem over vil kunne profitere af Jannies store viden inden for læring og didaktik og ikke mindst hendes flair for formidling på området.

Lene Bech Larsen, underviser og læsevejleder ved SOSU Nord

 

Nu hvor det er slut med de faggruppedelte undervisningsgange, og mens jeg husker det, vil jeg lige takke dig for nogle usædvanligt udbytterige stunder.

På din egen stilfærdige måde ledede du eftermiddagene venligt, vidende og velforberedt. Du havde oven i købet overskud til lynhurtigt at lære deltagernes navne, så alle oplevede en personlig relation.

Helt fantastisk godt gået!

Kim Bach, lærer ved Sofiendalskolen

 

Mine SSH-lærere  er meget glade og tilfredse din deltagelse i undervisningen og efterfølgende tilbagemeldinger, som har et højt niveau og stor anvendelighed for dem. De er meget imponerede.

Ud fra de par møder, vi har haft her med lærere, er jeg også yderst tilfreds – den støttende tilgang med høj bagvedliggende pædagogisk og vejledningsmæssig faglighed er lige i øjet.

Per Stig Andersen, tidl. afdelingsleder SOSU Nord

 

Du har givet mig god sparring på, masser af gode aktiviteter og råd til, hvordan jeg som lærer kunne planlægge mit forløb omkring ’Ørkenland’ af Hanna Kvist, men du var også en stor hjælp i selve klasselokalet sammen med eleverne i gennemførelsen af den planlagte undervisning. Vores fokus lå bl.a. på at hjælpe de fire somaliske elever godt på vej i læsningen af to svære tekster, men resten af klassen fik lige så meget glæde af dine kompetencer.

Marianne Nielsen, lærer og læsevejleder ved Vejgård Østre Skole

 

Jannie har som igangsætter, tovholder, supervisor og sparringspartner for faglærere og fagteams været en reflekteret og vedholdende leder af professionelles læreprocesser med øje for balancen mellem teoretisk dybde i læreprocessen og deltagernes behov for umiddelbar praktisk anvendelighed. Varetagelsen af disse opgaver har fordret såvel solide faglige kompetencer som gode relationskompetencer, vedholdenhed og tålmodighed. Jannie er velfunderet på disse områder har formået at skabe gode, tætte samarbejdsrelationer, som skolerne og deltagerne har fundet udbytterige

Helle Tobiassen, tidl. leder Projekt Uddannelsesløft

Kontakt mig

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

MennMark Consult v/ Jannie Høgh Jensen • Solbakken 56, 9240 Nibe • Telefon 60 94 60 65 • info@mennmark.dk

 

web by det grafiske hjørne