MennMark

Consult

– Læring og udvikling

Om virksomheden

MennMark Consult er en enkeltmandvirksomhed, der drives og ejes af Jannie Høgh Jensen, cand.pæd. antropolog med speciale i ledelse og samspilsprocesser inden for offentlige organisationer, sidenhen efteruddannet i filosofisk dialog og rådgivning.

 

MennMark Consult har som bærende idé at skabe pædagogisk udvikling og læring for professionsudøvere inden for uddannelsesfeltet – tæt på deres fag og den levede praksis. Virksomheden henvender sig primært til undervisere og vejledere, der deltager i pædagogiske opkvalificeringsforløb og i den forbindelse har behov for sparring tæt på praksis. Det kan også være pædagogiske udviklere og ledere, der har behov for samtaler og sparring omkring bæredygtigheden af mere overordnede pædagogiske udviklingstiltag – herunder hvordan tiltag og strategier er stemt med mere praktiske værdier i det levede organisationsliv.

 

Det er virksomhedens mål at forene et organisatorisk behov for god energi og effektfuld praksisforandring med respekt og omsorg for den enkelte underviser og vejleders parathed til udvikling. Det indebærer, at enhver form for samtale- og udviklingspraksis sætter menneskets faglige selvforståelse, integritet og kreativitet i forgrunden – og så skal organisationen naturligvis overleve på markedet!

 

Virksomheden trækker på solid undervisnings- og formidlingserfaring inden for grundskoleområdet samt gymnasie- og erhvervsuddannelserne, ligesom den også trækker på viden om og erfaring i at igangsætte, lede og understøtte pædagogiske udviklingsprocesser.

 

Kontakt MennMark Consult

Submitting Form...

The server encountered an error.

Form received.

MennMark Consult v/ Jannie Høgh Jensen • Solbakken 56, 9240 Nibe • Telefon 60 94 60 65 • info@mennmark.dk

 

web by det grafiske hjørne